سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

مدیر دانشجویی

اطلاعات فردي:مهدی محمدی
سمت:مدير فرهنگی و دانشجويي
شرح وظايف حوزه: نظارت و كنترل اموري همچون سلف سرويس ، تربيت بدني ، امور فارغ التحصيلان ، اياب و ذهاب دانشجويي، برگزاري اردوها و جشن ها و امور فوق برنامه ، پيگيري مسائل و مشكلات دانشجويان
سوابق تحصيلي:
سوابق مديريتي: