سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

معاونت دانشجویی

اطلاعات فردي:
تاريخ تولد:
محل تولد :
سمت: معاون دانشجویی
شرح وظايف حوزه:
امور نقل و انتقالات دانشجویی ، تخفیف شهریه دانشجویی ، کمیته انضباطی ، امور فارغ التحصیلان ، حمل و نقل دانشجویی ، سلف سرویس ، خوابگاه ، تربیت بدنی
سوابق تحصيلي:
سوابق مديريتي: