سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

اداره روابط عمومی

اطلاعات فردي:بهمن حسن شاهی
محل تولد: ارسنجان
تاريخ تولد:
وضعیت تاهل: متاهل
سوابق تحصيلي: اطلاعات تماس:
شماره تلفن:43523907 الی 12 داخلی 405
تعريفي بر روابط عمومي
تبادل افكار ، اطلاعات و انعكاس اقدامات انجام شده در تمامي ادارات و نهادها و حمايت و گاها بزرگنمايي فعاليتها از جمله عواملي هستند كه علاوه بر ايجاد رقابت ، پيشرفتها و ابتكارات جديد را در عرصه هاي مختلف به دنبال خواهد داشت . البته در جوامع علمي و نهادهاي دانشگاهي به دليل وجود خيل عظيمي از نيروهاي جوان ، آرمانگرا و پرنشاط علاوه بر فعاليتهاي موجود برگزاري مراسم فوق برنامه ، اردوها ، برنامه هاي فرهنگي ، علمي و سياسي اجتناب ناپذير خواهد بود.
با توجه به توضيحات مذكور روابط عمومي به عنوان ركن اصلي هر مجموعه به دليل نيروي محرك تمامي فعاليتها (قبل يا بعد از آن) وظيفه اجراي موارد فوق را بر عهده دارد .
مع الوصف مجموعه فعاليتهاي روابط عمومي را بخصوص در دانشگاهها به طور كلي در ذيل مي توان تشريح نمود:

الف) انعكاس اقدامات و فعاليتهاي انجام شده :
از آنجائيكه گزارش اقدامات و انعكاس فعاليتها از دو جنبه تبليغاتي و ايجاد روحيه و بسترسازي براي كارهاي آينده حائز اهميت مي باشد .
يكي از وظايف بسيار خطير و در واقع اصلي ترين كار شعبه روابط عمومي در اين زمينه مي باشد .
بارزترين نوع انعكاس از طريق مطوبعات ، خبرگزاريها و صدا و سيما مي باشد كه به همين دليل روابط عمومي بايد ارتباطي نزديك با نمايندگان خبرگزاريهاي منطقه ، مطبوعات شهري و منطقه و صدا و سيماي استان داشته باشد.
تعامل دوستانه در راستاي اهداف تشكيلات اداري و همراهي متقابل بين روابط عمومي و ارباب مطبوعات از جنبه مالي و معنوي از اركان تداوم اين پيوند كه اصلي ترين كاربرد روابط عمومي را متجلي مي سازد مي باشد .

ب) تبليغات :
به منظور اشاعه فعاليتهاي دانشگاهي جذب هرچه بيشتر مخاطب داخلي و خارجي در برنامه ها از ديگر وظايف روابط عمومي مي باشد . لذا نصب پلاكارد ، مقوا ، در مراسمات ، مناسبتهاي علمي و مذهبي اجراي برنامه ها ، طراحي ، چاپ و پخش پوستر و … از ديگر وظايف روابط عمومي در حوزه تبليغات واحد مي باشد .
قابل ذكر است كه در واحدهاي كوچك به دليل كمبود نيروي متخصص و عدم وجود نيروي زياد حوزه فعاليتهاي روابط عمومي به مراتب بيشتر شده و حتي تنظيم جلسات رياست واحد ، ديدارهاي عمومي رياست و …بر عهده اين حوزه مي باشد .

ج) ارتباطات :
از آنجائيكه يكي از عوامل مهم موفقيت روابط عمومي ارتباط مستقيم و مداوم با ادارات ، نهادها و جوامع علمي و بخشهاي داخلي دانشگاه مي باشد لازم است كه مسوول روابط عمومي در كليه جلسات داخلي حضور داشته و حدالمقدور در نشستها و جلسات ساير نهادها و ادارات حضور يابد . ارتباط مستقيم ، دوستانه و مداوم با روابط عمومي و يا روساي ادارات (به نسبت وسعت شهر) اطلاع از مصوبات جلسات مهمي چون شوراي اداري، نماز جمعه ، نشستهاي خبري ساير ارگانها و … از جمله عوامل بسيار موثري در پيشرفت و موفقيت روز افزون روابط عمومي خواهد بود.

سمعي و بصري : با توجه به فعاليتهاي مذكور فيلمبرداري ، عكسبرداري ، تهيه آرشيو برنامه ها و … جزء وظايف روابط عمومي مي باشد.
اين بخش با تهيه تصاوير مربوط به واحد جهت تهيه و تدوين خبرنامه و عملكرد واحد ، فيلمبرداريها جهت تهيه كليب ، ارائه برنامه ها به صدا و سيما ، تحت پوشش قرار دادن برنامه هاي واحد و … گامي ديگر در راستاي برنامه هاي روابط عمومي برخواهد داشت .
لازم به ذكر است تقسيم بندي هاي فوق متناسب با ادارات درجه واحد و شهرها و … متفاوت بوده و مطمئنا تغييرات جزئي و يا ابتكارات مختلف بستگي به مهارت ، علاقه و تجربه متوليان و مديران اين بخش دارد .
مع الوصف مطالب مذكور گوشه اي از تجربيات و فعاليتهاي روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان بوده كه در تمامي آنها سعي بر آن داشته است تا از آخرين تكنيكها و ايده هاي جديد استفاده نمايد در تمامي بخشهاي منفك شده فوق اقدامات بسياري به تفصيل انجام گرديده كه شرح آن منوط به نياز و توضيح كلي مي باشد لذا در صورت نياز آن مجموعه روابط عمومي واحد ارسنجان آماده هر گونه همكاري مي باشد.