سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

فرمهای لازم در رابطه با پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 • فرم شماره 01 = ارتباط با ما(تلفن و ایمیل)
 • فرم شماره 02 = فرم پیشنهاد و انتخاب موضوع پایان نامه
 • فرم شماره 03 = نمونه چکیده فارسی و انگلیسی جهت ارسال به بخش پژوهش دانشگاه
 • فرم شماره 04 =انواع فونت B
 • فرم شماره 05 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • فرم شماره 06 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • فرم شماره 07 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • فرم شماره 08 = فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه
 • فرم شماره 09 = فرایند تدوین و نگارش پایان نامه تحت فرمت word
 • فرم شماره 10 = راهنمای جامع روند انجام کار برروی پایان نامه از ابتدا تا انتهای تحصیل-مهم میباشد پرینت شود
 • فرم شماره 11 = تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره توسط استاد راهنما ومشاور
 • فرم شماره 12 = فرم صورت جلسه شورای گروه در رابطه با تصویب موضوع پایان نامه - ویژه مدیران محترم گروه
 • فرم شماره 13 = فرم منشور اخلاق پژوهشی - این فرم در چیدمان صحافی پایان نامه قرار میگیرد
 • فرم شماره 14 = فرم نمودار گردش کار پایان نامه - یک نسخه پرینت شود
 • فرم شماره 15 = فرمهای پروپوزال (فرم الف-فرم تحقیق-فرم شوراها)
 • فرم شماره 16 = مدارک مورد نیاز جهت برگزاری جلسه دفاع - مهم میباشد
 • فرم شماره 17 = فرم گزارش پیشرفت کار بر روی پایان نامه
 • فرم شماره 18 = فرم شرکت در 5 جلسه دفاع توسط دانشجو جهت آمادگی پیش دفاع
 • فرم شماره 19 = فرم تعهد دانشجویان در قبال نتایج حاصل از پایان نامه کارشناسی ارشد
 • فرم شماره 20 = فرم تعهدات اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان نامه کارشناسی ارشد
 • فرم شماره 21 = فرم نظرات هیات داوران در جلسه دفاع جهت اصلاحات احتمالی پایان نامه
 • فرم شماره 22 = اطلاعیه زمان دفاع جهت نصب در تابلو اعلانات توسط دانشجو
 • فرم شماره 23 = فرم تسویه حساب شهریه - صندوق - آموزش
 • فرم شماره 24 = فرم درخواست اعضای هیئت علمی به منظور راهنمایی ومشاور پایان نامه
 • فرم شماره 25 = فرم اعلام آمادگي جهت دفاع - فرم سابق شماره 7
 • فرم شماره 26 = فرم ارزیابی جلسه دفاع توسط هیات داوران
 • فرم شماره 27 = فرم محاسبه حق الزحمه جلسه دفاع
 • فرم شماره 28 = فرم صورت جلسه دفاع از پایان نامه
 • فرم شماره 29 = فرم نمره تعیین ارزش مقاله در صورت تمایل به استخراج مقاله از پایان نامه
 • فرم شماره 30 = مدارک مورد نیاز بعد از صحافی - مهم میباشد
 • فرم شماره 31 = فرم تعهد نامه اصالت رساله جهت صحافی- در چیدمان صحافی قرار گیرد
 • فرم شماره 32 = فرم تاییدیه نهایی پایان نامه توسط هیات داوران بمنظور آمادگی صحافی
 • فرم شماره 33 = راهنمای جامع فرایند تدوین و نگارش پایان نامه قبل از دفاع و قبل از صحافی
 • فرم شماره 34 = فرم تحویل پایان نامه در قالب جلدهای صحافی شده
 • فرم شماره 35 = دستورالعمل مقالات مستخرج از پایان نامه
 • فرم شماره 36 = تکمیل فرمهای طرح پژوهشی توسط دانشجو درصورت تمایل به پیشنهاد طرح
 • فرم شماره 37 = جدول کمک هزینه پایان نامه
 • فرم شماره 38 = فرم دریافت تشویق مقالات پژوهشی ویژه دانشجویان و اعضاء هیات علمی
 • فرم شماره 39 = فرم های پژوهش نامه ویژه دانشجویان و اعضاء هیات علمی
 • فرم شماره 40 = دانستنی های خیلی مهم آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته
 • فرم شماره 41 = فرم خالی شدن ظرفیت استاد-لیست انتظار
 • فرم شماره 42 = فرم تعهد نامه دانشجو و انصراف از ارائه مقاله
 • فرم شماره 43 = فرم تعهد نامه استفاده از فضا وتجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی
 • فرم شماره 44 = فرم مجوز استفاده از فضا وتجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی
 • فرم شماره 45 = فرم تعهدنامه چاپ مقاله به نام دانشگاه
 • آقای احمد حسن شاهی کارشناس امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی می باشد :
 • شماره تلفن تماس 12-43523907 و داخلی 606
 •