سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

مدیر مالی

اطلاعات فردي: زهرا شادکام
سمت:مدير مالی
شرح وظايف حوزه:
سوابق تحصيلي: ليسانس – حسابداری
سوابق مديريتي:
رئیس صندوق رفاه دانشجویی