سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

مدیر اداری

اطلاعات فردي: مهندس مصطفی رضایی
متولد: 1355 ارسنجان
سوابق تحصيلي: مهندسی معماری و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
شرح وظایف :
1- برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی دانشگاه .
2- برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای طرحهای عمرانی .
3- نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران .
4- بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرحهای عمرانی .
5- برآورد هزینه طرحهای عمرانی جهت تامین بودجه . 6- برنامه ریزی و تامین لوازم و مصالح مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی .
7- تعمیر و نگهداری از تاسیسات واحد .
8- تهیه نقشه های مورد نیاز جهت طرحهای عمرانی .
9- کنترل و نظارت بر طرحهای عمرانی سما .
10- اجرای طرحهای امانی و مورد نیاز واحد .
سوابق اجرایی :
- کارشناس رشته عمران از سال 80 تا 82.
- بعنوان کارشناس عمران در حوزه عمران از سال 82 تا 83 .
- از سال 83 تا کنون بعنوان مدیر عمران و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان .
- از سال 78 تا 84 بعنوان مسئول مجمع مهندسین ناظر ارسنجان .
- از سال 78 تا 80 بعنوان همکار دفتر فنی شهرداری ارسنجان .
- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان .
- عضو و دبیر کمیسیون معاملات واحد .
- عضو هیات رئیسه واحد .
- طراحی بیش از 300 نقشه معماری اعم از آموزشی ،مسکونی،تجاری،رفاهی،ورزشی،خدماتی،مذهبی،درمانی و .....
- طراحی نقشه های : خوابگاه شماره 2 و 3 ،بوفه دانشجویی،مرکز نشر،امور نقلیه،ساختمان اداری مرکزی،سالن آمفی تاتر،سر درب ورودی،رواق مسجد،سالن کنفرانس و آموزشکده سما.