سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان

مقطع کاردانی
كارداني پيوسته تربيت بدني
كارداني تربيت بدني و مربيگري
كارداني آموزش ابتدايي (معلمان)
كارداني پيوسته تاسيسات
كارداني كاردان فني مكانيك- تهويه
كارداني پيوسته ساختمان
كارداني كاردان فني عمران- عمومي
كارداني علمي كاربردي نرم افزار
كارداني پيوسته كامپيوتر نرم افزار
مقطع کارشناسی
كارشناسي پرستاري
كارشناسي مامايي
كارشناسي ناپيوسته آموزش ابتدايي (معلمان)
كارشناسي ناپيوسته آموزش زبان انگليسي (معلمان)
كارشناسي ناپيوستهتربيت بدني و علوم ورزشي
كارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي
كارشناسي روانشناسي عمومي
كارشناسي روانشناسي باليني
كارشناسي روانشناسي عمومي پاره وقت
كارشناسي روانشناسي صنعتي
كارشناسي ناپيوسته زبان و ادبيات فارسي ( معلمان)
كارشناسي زبان و ادبيات فارسي
كارشناسي زيست شناسي علوم جانوري
كارشناسي زيست شناسي سلولي مولكولي(زنتيك)
كارشناسي زيست شناسي سلولي مولكولي
كارشناسي ناپيوسته علوم تجربي
كارشناسي فيزيك ( اتمي-هسته اي - حالت جامد-كاربردي)
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولو‍ي تاسيسات حرارتي
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نقشه برداري
كارشناسي ناپيوسته مهندسي عمران - عمران
كارشناسي مهندسي فن آوري اطلاعات
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار
كارشناسي نا پيوسته مهندسي كامپيوتر نرم افزار
كارشناسي مهندسي كامپيوتر نرم افزار
كارشناسي نا پيوسته مهندسي توليدات گياهي
كارشناسي مهندسي كشاورزي زراعت و اصلاح
كارشناسي مهندسي كشاورزي فضاي سبز
كارشناسي مهندسي كشاورزي اقتصاد كشاورزي
كارشناسي مهندسي منابع طبيعي و مرتع
كارشناسي مهندسي منابع طبيعي و محيط زيست
مقطع کارشناسی ارشد
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • علوم تربیتی آموزش و پرورش پیش دبستانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زیست شناسی جانوری-فیزیولوژی
 • زیست شناسی جانوری-بیوسیستماتیک
 • زیست شناسی جانوری-تکوینی
 • کشاورزی زراعت
 • کشاورزی-اقتصاد کشاورزی
 • مهندسی کشاورزی-مهندسی فضای سبز گرایش گیاهان زینتی در منظر
 • مدیریت کشاورزی
 • مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری
 • مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
 • همزیستی با بیابان
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی
 • مهندسی هسته ای-راکتور
 • زیست شناسی سلولی-ژنتیک
 • مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

 •