سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

اطلاعات تماس

نشانی:
فارس، ارسنجان ، بلوار دانشگاه ، مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان
كد پستي دانشگاه: 7376153161            صندوق پستي: 73761/168

شماره هاي تماس: 12-43523907 (071)   نمابر: 43522483
پست الكترونيك:info@iaua.ac.ir
دفتر رياست:
          تلفن: 43522482                    پست الكترونيك:

آموزشکده سما:
          تلفن: 43526180               پست الكترونيك: sama@iaua.ac.ir

اداره فناوري اطلاعات : iaua.it160@gmail.com
داتلود لیست شماره های داخلی