سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

آرايش ترمي رشته هاي مختلف دانشگاه

 • کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
 • کارشناسی ارشد مرتعداری
 • کارشناسی ارشد ابخيزداري
 • کارشناسی ارشد زراعت
 • کارشناسی ارشد فضای سبز
 • کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
 • کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان
 • کارشناسی ارشد تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی -عمومی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی - صنعتی وسازمانی
 • کارشناسی ارشد علوم تربیتی- آموزش و پرورش پیش دبستانی
 • کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی
 • کارشناسی ارشد زیست شناسی،علوم جانوری - فیزیولوژی
 • کارشناسی ارشد زیست شناسی - ژنتیک
 • کارشناسی ارشد زیست شناسی،علوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوری
 • کارشناسی ارشد زیست شناسی،علوم جانوری - زیست سلولی تکوینی
 • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای - راکتور
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
 • کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش : مدیریت رویدادها ی ورزشی
 • چارت ترمی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
 • برنامه ترمی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 •