سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

درباره دانشگاه

سال تأسيس: 1366
درجه واحد: بسيار بزرگ
امتياز واحد:926.59
تعداد دانشجو: 2200
تعداد هيأت علمي: 77
تعداد کارکنان: 100
تعداد دانشجويان بورسيه: 4
تعداد رشته هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته: 31
تعداد رشته هاي کارشناسي ناپيوسته: 24
تعداد رشته هاي کارشناسي: 33
تعداد رشته هاي کارداني: 15
تعداد رشته هاي کارداني پيوسته: 9