سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات

کارکنان:
            مهندس محمد امین ابراهيمي
            مهندس کیافر ابراهیمی

عملكرد حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات
-توسعه شبكه در كليه قسمتهاي مجتمع آموزش و خوابگاهي دانشگاه
- خريد 70دستگاه كامپيوتر و توزيع آنها در تمامي حوزه ها
- خريد4 دستگاه سرور HP جهت استفاده در بخشهاي مختلف
- راه اندازي شبكه گستردة Lan در دانشگاه و نگهداري و توسعة آن
- راه اندازي 4 سايت كامپيوتر با امكانات مورد نياز از قبيل ويروپروژكتور و بانك نرم افزاري
- راه اندازي وب سايت دانشگاه با آدرس رسمي www.iaua.ac.ir
- راه اندازي سايت مختص به اساتيد جهت استفاده از اينترنت در استاد سرا
- اتصال كليه دانشكده ها و مديران گروه به اينترنت و نرم افزار آموزشي
- نصب فايروال سخت افزاري جهت جلوگيري از نفوذ به سيستم
- Upgrade نمودن Server مربوط به سيستم ISP
- ارتقاء پهناي باند اينترنت از 2M به 8M
- تعويض نرم افزار ISP در جهت اصلاح مديريت خدمات ارائه شده به كاربران
- ارائه خدمات پشتيباني، نگهداري و تعميرات سخت افزاري و نرم افزاري براي كليه رايانه ها و چاپگرهاي موجود در واحد
- پيگيري و انجام امور مربوط به تهيه شناسنامه براي كليه رايانه هاي واحد دانشگاهي
- به روزرساني ارسال مطلوب و بموقع آمار و اطلاعات روتين به دبيرخانه شوراي منطقه و سازمان مركزي
- همكاري با ساير معاونتهاي محترم واحد دانشگاهي جهت تأمين آمار و اطلاعات مورد نياز آنها
- راه اندازي بخش تعميرات سخت افزاري در واحد دانشگاهي
- نصب و راه اندازي شبكه (Lan) مربوط به كتابخانه مركزي و كتابخانه هاي فرعي
- تلاش براي تهيه بانك اطلاعاتي فعاليتهاي پژوهشي براي كليه اعضاي هيئت علمي واحد دانشگاهي
- پيگيري امور مربوط به خريد دستگاه چاپ كارتهاي الكترونيكي
- انجام امور مربوط به دريافتهاي فايلهاي ارسالي عمليات ثبت نام دانشجويان جديدالورود و تحويل و نصب آنها آنها براي اداره آموزش
- انجام امور مربوط به ثبت اطلاعات دانشجويان جديدالورود در نرم افزار امور آموزشي، دانشجويي و شهريه
- پيگيري امور مربوط به راه اندازي شبكه (Lan) براي كارگاه ريزپردازنده